REGLEMENT INZAKE TOEGANG TOT DE ZEEDIJK
KOKSIJDE (E. TERLINCKPLEIN), OOSTDUINKERKE (ASTRIDPLEIN), SINT-IDESBALD (HORLOGE)

Het aanvullend politiereglement op het verkeer, betreffende de toegang tot de Zeedijk Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en het E. Terlinckplein, werd goedgekeurd in de gemeenteraad van mei 2002.

Inhoud reglement:
Gedurende de in het reglement vastgestelde periodes blijft de Zeedijk van Koksijde, de Zeedijk van Oostduinkerke, de Zeedijk Sint-Idesbald alsook het E. Terlinckplein volledig gesloten.
Uitzondering op dit reglement zijn:
fietsers, openbare diensten, hulpdiensten en vergunninghouders.
Volgende periodes werd vastgelegd, waarbij de Zeedijk gesloten blijft:
a. vanaf 1 juni te 10.00 uur tot en met 30 september te 19.00 uur;
b. vanaf 10.00 uur de vrijdag voorafgaand aan de volgende schoolvakanties:
c. kerstvakantie
d. krokusvakantie
e. paasvakantie
f. herfstvakantie tot de laatste dag van dit verlof te 19.00 uur;
g. buiten de periodes vernoemd in a) en b), de dag voor de aanvang van ieder verlengd weekend vanaf 10.00 uur tot de laatste dag te 19.00 uur;
h. buiten de periodes vernoemd in a), b) en c) vanaf de vrijdag te 10.00 uur tot de zondag te 19.00 uur.
Er wordt evenwel benadrukt dat:
a. de Zeedijk enkel toegankelijk is van 07.00 uur tot 10.00 uur - na 10.00 uur dient de Zeedijk en het E. Terlinckplein onmiddellijk te worden verlaten - uitzonderingen hierop: soepleveranciers en verhuizingen;
b. de Zeedijk enkel toegankelijk is via de Zeedijk Sint-Idesbald (horloge), via het E. Terlinckplein of via het Astridplein;
c. de Zeedijk verlaten kan worden aan de Ster der Zee, aan het Elisabethplein, aan het Ijslandplein of aan het Europaplein (automatische slagbomen);
d. streng zal worden gecontroleerd op de naleving van dit reglement.
op de Zeedijk 1-richtingsverkeer van toepassing is.